Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Měsíční archív: Březen 2014

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejný soubor údajů nemovitostí, které se nacházejí v České republice. Tyto údaje pak zahrnují popis dané nemovitosti, polohové a geoatrické určení a tak podobně.

Ve zjednodušené formě se se jedná o katastr víceúčelový, který kromě daňových účelů slouží také pro technické a statistické účely.

Součástí katastru nemovitostí je pak také například evidence věcných práv, vlastnických práv a dalších práv, které jsou určeny zákonem.

Co všechno je tedy v katastru nemovitostí evidováno? Jedná se o pozemky, které mohou mít podobu parcel, nebytové prostory, byty, budovy, rozestavěné budovy, věcná práva a právní vztahy. Veškerý obsah katastru nemovitostí je uspořádány v takzvaném katastrálním operátu, přičemž jeho dalšími součástmi jsou Soubor popisných informaci, neboli SPI, dále Soubor geodetických informací, neboli SGI, sbírka listin, dokumentace zabývající se výsledky měření a šetření pro obnovu a vedení SGI, souhrnné přehledy o půdních fondech atd.

Během času může samozřejmě při vedení katastru nemovitostí docházet k různým změnám, přičemž se jedná například o změny průběhu hranic budov, parcel, katastrálního území, údajů o vlastníkovi, ochrany nemovitosti, druhu pozemku, výměru, pomístním názvosloví a tak podobně. Pokud se rozhodnete, můžete také provést určité změny v katastru nemovitostí. Pokud je v evidenci nějaká chyba zřejmá, tak může být provedena na popud daného katastrálního úřadu.

Pokud není, můžete o změnu požádat jak vlastník. Jedná se například o změnu účelnosti stavby a tak podobně. Zapisování do katastru nemovitostí může probíhat poznámkou, záznamem, vklade nebo samozřejmě naopak výmazem tří jmenovaných. Vedení katastru nemovitostí má několik zásad, kterých se drží. Jedná se například o zásadu priority, kdy dodržuje časové pořadí zapsání.

Dále máme například zásady intabulance, speciality, oficiality, veřejnosti, dobré víry, legality, zásady dispoziční a tak podobně.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak hledat v katastru nemovitostí

Hledání v katastru nemovitostí je v současné době mnohem jednoduší, než tomu bývalo dříve. Dříve, kdy ještě nebyly takové možnosti, jestli museli v každém případě jít na příslušný katastrální úřad a tam si tyto informace vyptat, což mohlo ve frmolu klidně trvat i několik hodin (ostatně jak to na úřadech chodí i v této době).

V dnešní době si na ten úřad můžete zajít samozřejmě také, ale na výběr ještě máte z několika dalších internetových služeb, které můžete využít z poklidu svého domova. Samozřejmě musíte mít internetové připojení.

Státní správa zeměměřictví a katastru nabízí v současné době tři online služby, kterých můžete využít. V prvé řadě se jedná o službu klasického nahlížení do katastru nemovitostí. Tato služba je zadarmo, nemusíte se nikde registrovat a může ji využít opravdu každý.

Jelikož je však tato služba zadarmo, tak můžete zjistit jen poměrně málo informací. Jedná se například údaje, které se týkají vlastnictví bytových jednotek parcel, staveb, nebytových prostorů a tak podobně. Pokud budete chtít získat více informaci, případně požádat o výpis z katastru nemovitostí, budete muset využít služby dálkového přístupu do katastru nemovitostí (nebo si samozřejmě zajít na úřad).

K tomu abyste mohli tuto službu využít, je potřeba se zaregistrovat a nabít si svůj účet. Typ účtu si zvolíte při registraci. Jsou účty pro běžné občany, který si může založit každý a také účty, které využívá veřejná správa a tak podobně.

Vložil Hledání v katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak nahlásit adresu katastru nemovitostí

Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje vyhláška číslo 358 o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Existuje samozřejmě obvyklé a klasické formy vydávání kopií, opisů, informací a tak podobně, které jsou dostupné přímo na pracovištích katastrálních úřadů.

Státní správa zeměměřictví a katastru však poskytuje také jiné služby, které jsou dostupné prostřednictvím internetu, takže nemusíte složitě obrážet úřady, kde byste strávili jistě dlouhou chvíli. Jedná se o aplikaci s názvem Webová služba dálkového přístupu, placenou aplikaci Dálkového přístupu k datům katastru nemovitostí a bezplatnou službu Nahlížení do katastru nemovitostí.

Poslední ze služeb je tedy bezplatná a nemusíte se nikde složitě registrovat. V této aplikaci si můžete zjistit určité údaje, které se týkají vlastnictví bytových jednotek, stave nebo parcel, které jsou evidované v katastrů nemovitostí. Služby této aplikace jsou však samozřejmě omezené, jelikož se jedná o službu bezplatnou.

Pokud se podíváte na oficiální stránky této služby, tak zde máte na výběr mezi vyhledáním parcely, vyhledáním řízení, vyhledání bytové jednotky nebo nebytového prostoru a vyhledáním stavby. Pokud jde o dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí, tak se v prvé řadě musíte zaregistrovat a vybrat si účet.

Na výběr zde máte z běžného účtu, který si může založit naprosto každý, z účtu, který je určený pro správní orgány a tak podobně. Na každou službu je pak určený tarif dle jednotného ceníku.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Cena zápisu na katastru

Správní poplatky za příjem každého z návrhu na přijetí do katastru nemovitostí jsou různé a liší se podle daného charakteru stavby.

Za každý návrh, který je přijatý na řízení o vkladu, zaplatíte v dnešní době jeden tisíc korun.

Za přijetí návrhu nemovitosti, která nějak souvisí s výstavbou veřejně prospěšných staveb pro zásobování vodou, pro zneškodnění odpadu, pro veřejnou dopravu, pro odvádění odpadní vody a její čištění, pro veřejnou správu, pro veřejné školství a tak podobně, může vybrat katastrální úřad poplatky do maximální výše deseti tisíc korun.

Na toto pak musíte při žádosti na katastrálním úřadě samozřejmě upozornit, že se jedná o stavbu takového charakteru. Vztahují se totiž na ně určitá zvýhodnění, takže byste byli sami proti sobě, kdybyste na toto neupozornili. Pokud budete podávat na katastrálním úřadě více návrhů na povolení vkladu, tak hradíte každou položku samozřejmě jednotlivě.

Pokud budete dále žádat o prohlášení o rozdělení práv pozemku a domu, tak se v tomto případě vybírá souhrnný poplatek pěti set korun. Pokud byste dané poplatky v daných případech neuhradili, tak katastrální úřad pozastaví vyjednávání o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Některé úkony, či některé účastníci mohou být od poplatků podle určitých zákonů osvobozeni.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář