Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív kategorií: Ceník katastru nemovitostí

Jak nahlásit adresu katastru nemovitostí

Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje vyhláška číslo 358 o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Existuje samozřejmě obvyklé a klasické formy vydávání kopií, opisů, informací a tak podobně, které jsou dostupné přímo na pracovištích katastrálních úřadů.

Státní správa zeměměřictví a katastru však poskytuje také jiné služby, které jsou dostupné prostřednictvím internetu, takže nemusíte složitě obrážet úřady, kde byste strávili jistě dlouhou chvíli. Jedná se o aplikaci s názvem Webová služba dálkového přístupu, placenou aplikaci Dálkového přístupu k datům katastru nemovitostí a bezplatnou službu Nahlížení do katastru nemovitostí.

Poslední ze služeb je tedy bezplatná a nemusíte se nikde složitě registrovat. V této aplikaci si můžete zjistit určité údaje, které se týkají vlastnictví bytových jednotek, stave nebo parcel, které jsou evidované v katastrů nemovitostí. Služby této aplikace jsou však samozřejmě omezené, jelikož se jedná o službu bezplatnou.

Pokud se podíváte na oficiální stránky této služby, tak zde máte na výběr mezi vyhledáním parcely, vyhledáním řízení, vyhledání bytové jednotky nebo nebytového prostoru a vyhledáním stavby. Pokud jde o dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí, tak se v prvé řadě musíte zaregistrovat a vybrat si účet.

Na výběr zde máte z běžného účtu, který si může založit naprosto každý, z účtu, který je určený pro správní orgány a tak podobně. Na každou službu je pak určený tarif dle jednotného ceníku.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Cena zápisu na katastru

Správní poplatky za příjem každého z návrhu na přijetí do katastru nemovitostí jsou různé a liší se podle daného charakteru stavby.

Za každý návrh, který je přijatý na řízení o vkladu, zaplatíte v dnešní době jeden tisíc korun.

Za přijetí návrhu nemovitosti, která nějak souvisí s výstavbou veřejně prospěšných staveb pro zásobování vodou, pro zneškodnění odpadu, pro veřejnou dopravu, pro odvádění odpadní vody a její čištění, pro veřejnou správu, pro veřejné školství a tak podobně, může vybrat katastrální úřad poplatky do maximální výše deseti tisíc korun.

Na toto pak musíte při žádosti na katastrálním úřadě samozřejmě upozornit, že se jedná o stavbu takového charakteru. Vztahují se totiž na ně určitá zvýhodnění, takže byste byli sami proti sobě, kdybyste na toto neupozornili. Pokud budete podávat na katastrálním úřadě více návrhů na povolení vkladu, tak hradíte každou položku samozřejmě jednotlivě.

Pokud budete dále žádat o prohlášení o rozdělení práv pozemku a domu, tak se v tomto případě vybírá souhrnný poplatek pěti set korun. Pokud byste dané poplatky v daných případech neuhradili, tak katastrální úřad pozastaví vyjednávání o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Některé úkony, či některé účastníci mohou být od poplatků podle určitých zákonů osvobozeni.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Cena výpisu z katastru nemovitostí

Pokud se budete chtít nějakou podrobněji podívat do katastru nemovitostí, případně si nechat udělat výpis z katastru nemovitostí, tak vás to bude samozřejmě něco stát, neboť se jedná o placenou službu.

V současné době existuje na oficiálních stránkách aplikace, která je zdarma a kde se nemusíte registrovat, avšak tam zjistíte pouze některé informace o vlastnictví jednotek, pozemků, parcel a tak podobně. Pro výpis z katastru nemovitostí musíte využít dálkového přístupu.

V prvé řadě si tedy musíte založit účet, abyste mohli využít dálkového přístupu. Tyto účty jsou zřizovány Českým úřadem katastrálním a zeměměřickým. Současná doba nabízí tři druhy účtů, ke kterým jsou přiřazeny tři varianty aplikace DS. V prvé řadě se jedná o běžný placený účet, ve kterém naleznete všechny funkce bez jakýchkoliv omezení.

Každý výstup, kterého využijete, se vám naúčtuje podle klasického ceníku. Běžný placený přístup si může zřídit opravdu každý, přičemž služby jsou zákazníkovi fakturovány zcela obvykle. Dalším typem je účet pro bezúplatný dálkový přístup, který je určený zejména pro konání orgánů ve veřejné správě. Částky, které se na tomto účtu za výstupy vyčerpají, se registrují, avšak nefakturují.

Posledním typem účtu je účet pro účely vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí. Na tomto účtu jsou umožněny jen výstupy, které jsou určené pro ověření a mají charakter elektronické listiny.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář