Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Cena zápisu na katastru

Správní poplatky za příjem každého z návrhu na přijetí do katastru nemovitostí jsou různé a liší se podle daného charakteru stavby.

Za každý návrh, který je přijatý na řízení o vkladu, zaplatíte v dnešní době jeden tisíc korun.

Za přijetí návrhu nemovitosti, která nějak souvisí s výstavbou veřejně prospěšných staveb pro zásobování vodou, pro zneškodnění odpadu, pro veřejnou dopravu, pro odvádění odpadní vody a její čištění, pro veřejnou správu, pro veřejné školství a tak podobně, může vybrat katastrální úřad poplatky do maximální výše deseti tisíc korun.

Na toto pak musíte při žádosti na katastrálním úřadě samozřejmě upozornit, že se jedná o stavbu takového charakteru. Vztahují se totiž na ně určitá zvýhodnění, takže byste byli sami proti sobě, kdybyste na toto neupozornili. Pokud budete podávat na katastrálním úřadě více návrhů na povolení vkladu, tak hradíte každou položku samozřejmě jednotlivě.

Pokud budete dále žádat o prohlášení o rozdělení práv pozemku a domu, tak se v tomto případě vybírá souhrnný poplatek pěti set korun. Pokud byste dané poplatky v daných případech neuhradili, tak katastrální úřad pozastaví vyjednávání o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Některé úkony, či některé účastníci mohou být od poplatků podle určitých zákonů osvobozeni.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Ceník katastru nemovitostí a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.