Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Druhy pozemků z katastru nemovitostí

Pozemkem označujeme vlastně část povrchu na zemi, který je od jiných části oddělený nějakou přesně vyměřenou a danou hranicí.

Může se jednat o hranici vlastnickou, hranici katastrálního území, hranicí, která je stanovená územním souhlasem, územních rozhodnutím, regulačním plánem a tak podobně.

Podle katastru nemovitostí rozlišujeme množství druhů pozemků, které jsou stanoveny charakteristikou, jež je zapisována do map a knih.

V prvé řadě máme například zemědělské pozemky. Sem patří kupříkladu zahrada, což je pozemek, na kterém se pěstují květiny, zelenina nebo jiné plodiny. Tyto plodiny jsou pak povětšinou určeny pro vlastní potřebu. Dále existuje třeba orná půda, což je pozemek, na kterém se pěstují pravidelně okopaniny, obilniny, technické plodiny, pícniny a tak podobně. Může se také jednat o pozemek, který je dočasně zatravňován.

Dále máme chmelnici, tedy pozemek, na kterém je pěstován chmel, vinici, tedy pozemek, na kterém je pěstována réva vinná nebo ovocný sad, který by měl být souvisle osázen ovocnými keři nebo ovocnými stromy. Dále máme třeba lesní pozemek, což je pozemek, na kterém se nachází lesní průsek, lesní porost nebo nezpevněná lesní cesta.

Dalším typem je pak například vodní plocha, což je pozemek, na kterém se nachází vodní nádrž, koryto vodního toku, mokřad, močál, bažina a tak podobně.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Katastr nemovitostí informace a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.