Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Katastr nemovitostí zápis staré stavby

Zákoník o katastru nemovitostí se v od nového roku změnil docela radikálním způsobem. Jednou z velice důležitých změn je například to, že nové stavby se automaticky stávají součástí pozemku, takže se nezapisují do katastru nemovitostí individuálně, jelikož jsou součástí již zapsaného pozemku.

Problém může samozřejmě nastat, pokud chcete postavit nemovitost na pozemku, který vám nepatří. A nemusí to být pouze problémy s majitelem, na jehož pozemku chcete stavět, ale mohou to být také problémy s bankou, u které máte hypotéku. Pojďme se nyní blíže podívat na situaci, kdy chcete stavět na cizím pozemku.

Podle nového zákona by mělo platit, že pokud postavíte nemovitost na cizím pozemku, které k pozemku přirůstá, tak se vlastníkem stává majitel pozemku. To samozřejmě neplatí, ale některé věci z tohoto plynou. Vy tímto získáte určité virtuální stavební právo, které trvá devadesát devět let. Kromě tohoto bude mít také majitel pozemku předkupní právo na vaši nemovitost, pokud byste se ji rozhodli prodat.

Vy také budete mít předkupní právo na pozemek vlastníka, pokud by se jej on rozhodl prodat. K tomuto se ale ne moc rády staví banky, které mohou zaujmout postoj, kdy vám nedají hypotéku právě z toho důvodu, že budete stavět na cizím pozemku. Tento nový zákon bude platit pouze pro nové stavby v roce 2014. Pokud máte zapsaný dům v katastru nemovitostí, tak se vás žádné změny netýkají.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Katastr nemovitostí informace a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.