katastr nemovitostí

Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív katastru nemovitostí

Do archívu katastru nemovitostí můžete nahlížet dvěma způsoby. V prvé řadě se jedná o dálkový přístup do katastru nemovitostí, kde si můžete zjistit všechno podrobně a do posledního detailu. Jde však o to, že se jedná o placenou službu, u které si musíte registrovat.

V současné době je ale také spuštěna aplikace nahlížení do katastru nemovitostí na oficiálních stránkách katastrálního a zemského úřadu, kde si můžete zjistit online některé určité údaje, které se týkají vlastnictví jednotek a staveb, parcel a tak podobně, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Dále se zde také můžete podívat na informace o různých řízeních, které jsou na katastrálních pracovištích založeny pro účely vlastnických zápisů a tak podobně.

Toto nahlížení do katastru nemovitostí je na rozdíl od dálkového přístupu do katastru nemovitostí bezplatné a nevyžaduje žádnou registraci. Je však samozřejmě jasné, že pokud se budeme bavit o možnostech výstupu, tak zjistíme o hodně méně údajů než u dálkového přístupu. Jedná se například o výpis z katastru nemovitostí a tak podobně.

Pokud se tedy podíváte na oficiální stránky katastrálního úřadu, konkrétně do nahlížení do katastru nemovitostí, máte zde na výběr několik možností. Můžete si zde vyhledat parcelu, vyhledat stavbu, vyhledat jednotku, vyhledat řízení, zobrazit mapu a tak podobně.

Vložil Hledání v katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Druhy pozemků z katastru nemovitostí

Pozemkem označujeme vlastně část povrchu na zemi, který je od jiných části oddělený nějakou přesně vyměřenou a danou hranicí.

Může se jednat o hranici vlastnickou, hranici katastrálního území, hranicí, která je stanovená územním souhlasem, územních rozhodnutím, regulačním plánem a tak podobně.

Podle katastru nemovitostí rozlišujeme množství druhů pozemků, které jsou stanoveny charakteristikou, jež je zapisována do map a knih.

V prvé řadě máme například zemědělské pozemky. Sem patří kupříkladu zahrada, což je pozemek, na kterém se pěstují květiny, zelenina nebo jiné plodiny. Tyto plodiny jsou pak povětšinou určeny pro vlastní potřebu. Dále existuje třeba orná půda, což je pozemek, na kterém se pěstují pravidelně okopaniny, obilniny, technické plodiny, pícniny a tak podobně. Může se také jednat o pozemek, který je dočasně zatravňován.

Dále máme chmelnici, tedy pozemek, na kterém je pěstován chmel, vinici, tedy pozemek, na kterém je pěstována réva vinná nebo ovocný sad, který by měl být souvisle osázen ovocnými keři nebo ovocnými stromy. Dále máme třeba lesní pozemek, což je pozemek, na kterém se nachází lesní průsek, lesní porost nebo nezpevněná lesní cesta.

Dalším typem je pak například vodní plocha, což je pozemek, na kterém se nachází vodní nádrž, koryto vodního toku, mokřad, močál, bažina a tak podobně.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Katastralní úřad Brno venkov

Katastrálních úřadů je v každém kraji poměrně veliké množství, přičemž Brno – venkov není samozřejmě výjimkou pro Jihomoravský kraj. Tento katastrální úřad se nachází konkrétně na ulici Úzká čísla popisného 471/6.

Pokud budete chtít tento katastrální úřad pro městskou část Brno – venkov navštívit, podívejte se první na úřední hodiny, abyste nevážili celou cestu zbytečně. Pro veřejnost je tento úřad otevřený každý den, a to od osmi hodin do pěti, do tří nebo v pátek do dvanácti. Pro geodety je tento úřad otevřený na objednání v úterý a ve čtvrtek od osmi do dvou hodin odpoledne. Podatelna je pak opět otevřena každý den v otevíracích hodinách stejně jako pro veřejnost.

Oddíl státní správy a samosprávy je na tomto katastrálním úřadě otevřený v úterý a ve čtvrtek, a to od osmi do dvanácti a po polední pauze od půl jedné do půl druhé. Pokud chcete navštívit tento úřad poprvé, tak se nejprve ujistěte, že opravdu pod úřad pro Brno – venkov spadáte. Zjistíte to na oficiálních stránkách tohoto úřadu na internetu, kde jsou vypsána všechna města, vesnice a další útvary, které pod tento katastrální úřad spadají.

Vložil Katastrální úřady | Štítek , , , | Zanechat komentář