Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív štítků: katastr nemovitostí brno

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejný soubor údajů nemovitostí, které se nacházejí v České republice. Tyto údaje pak zahrnují popis dané nemovitosti, polohové a geoatrické určení a tak podobně.

Ve zjednodušené formě se se jedná o katastr víceúčelový, který kromě daňových účelů slouží také pro technické a statistické účely.

Součástí katastru nemovitostí je pak také například evidence věcných práv, vlastnických práv a dalších práv, které jsou určeny zákonem.

Co všechno je tedy v katastru nemovitostí evidováno? Jedná se o pozemky, které mohou mít podobu parcel, nebytové prostory, byty, budovy, rozestavěné budovy, věcná práva a právní vztahy. Veškerý obsah katastru nemovitostí je uspořádány v takzvaném katastrálním operátu, přičemž jeho dalšími součástmi jsou Soubor popisných informaci, neboli SPI, dále Soubor geodetických informací, neboli SGI, sbírka listin, dokumentace zabývající se výsledky měření a šetření pro obnovu a vedení SGI, souhrnné přehledy o půdních fondech atd.

Během času může samozřejmě při vedení katastru nemovitostí docházet k různým změnám, přičemž se jedná například o změny průběhu hranic budov, parcel, katastrálního území, údajů o vlastníkovi, ochrany nemovitosti, druhu pozemku, výměru, pomístním názvosloví a tak podobně. Pokud se rozhodnete, můžete také provést určité změny v katastru nemovitostí. Pokud je v evidenci nějaká chyba zřejmá, tak může být provedena na popud daného katastrálního úřadu.

Pokud není, můžete o změnu požádat jak vlastník. Jedná se například o změnu účelnosti stavby a tak podobně. Zapisování do katastru nemovitostí může probíhat poznámkou, záznamem, vklade nebo samozřejmě naopak výmazem tří jmenovaných. Vedení katastru nemovitostí má několik zásad, kterých se drží. Jedná se například o zásadu priority, kdy dodržuje časové pořadí zapsání.

Dále máme například zásady intabulance, speciality, oficiality, veřejnosti, dobré víry, legality, zásady dispoziční a tak podobně.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak hledat v katastru nemovitostí

Hledání v katastru nemovitostí je v současné době mnohem jednoduší, než tomu bývalo dříve. Dříve, kdy ještě nebyly takové možnosti, jestli museli v každém případě jít na příslušný katastrální úřad a tam si tyto informace vyptat, což mohlo ve frmolu klidně trvat i několik hodin (ostatně jak to na úřadech chodí i v této době).

V dnešní době si na ten úřad můžete zajít samozřejmě také, ale na výběr ještě máte z několika dalších internetových služeb, které můžete využít z poklidu svého domova. Samozřejmě musíte mít internetové připojení.

Státní správa zeměměřictví a katastru nabízí v současné době tři online služby, kterých můžete využít. V prvé řadě se jedná o službu klasického nahlížení do katastru nemovitostí. Tato služba je zadarmo, nemusíte se nikde registrovat a může ji využít opravdu každý.

Jelikož je však tato služba zadarmo, tak můžete zjistit jen poměrně málo informací. Jedná se například údaje, které se týkají vlastnictví bytových jednotek parcel, staveb, nebytových prostorů a tak podobně. Pokud budete chtít získat více informaci, případně požádat o výpis z katastru nemovitostí, budete muset využít služby dálkového přístupu do katastru nemovitostí (nebo si samozřejmě zajít na úřad).

K tomu abyste mohli tuto službu využít, je potřeba se zaregistrovat a nabít si svůj účet. Typ účtu si zvolíte při registraci. Jsou účty pro běžné občany, který si může založit každý a také účty, které využívá veřejná správa a tak podobně.

Vložil Hledání v katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Archív katastru nemovitostí

Do archívu katastru nemovitostí můžete nahlížet dvěma způsoby. V prvé řadě se jedná o dálkový přístup do katastru nemovitostí, kde si můžete zjistit všechno podrobně a do posledního detailu. Jde však o to, že se jedná o placenou službu, u které si musíte registrovat.

V současné době je ale také spuštěna aplikace nahlížení do katastru nemovitostí na oficiálních stránkách katastrálního a zemského úřadu, kde si můžete zjistit online některé určité údaje, které se týkají vlastnictví jednotek a staveb, parcel a tak podobně, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Dále se zde také můžete podívat na informace o různých řízeních, které jsou na katastrálních pracovištích založeny pro účely vlastnických zápisů a tak podobně.

Toto nahlížení do katastru nemovitostí je na rozdíl od dálkového přístupu do katastru nemovitostí bezplatné a nevyžaduje žádnou registraci. Je však samozřejmě jasné, že pokud se budeme bavit o možnostech výstupu, tak zjistíme o hodně méně údajů než u dálkového přístupu. Jedná se například o výpis z katastru nemovitostí a tak podobně.

Pokud se tedy podíváte na oficiální stránky katastrálního úřadu, konkrétně do nahlížení do katastru nemovitostí, máte zde na výběr několik možností. Můžete si zde vyhledat parcelu, vyhledat stavbu, vyhledat jednotku, vyhledat řízení, zobrazit mapu a tak podobně.

Vložil Hledání v katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář