Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív štítků: zápis do katastru nemovitostí

Cena zápisu na katastru

Správní poplatky za příjem každého z návrhu na přijetí do katastru nemovitostí jsou různé a liší se podle daného charakteru stavby.

Za každý návrh, který je přijatý na řízení o vkladu, zaplatíte v dnešní době jeden tisíc korun.

Za přijetí návrhu nemovitosti, která nějak souvisí s výstavbou veřejně prospěšných staveb pro zásobování vodou, pro zneškodnění odpadu, pro veřejnou dopravu, pro odvádění odpadní vody a její čištění, pro veřejnou správu, pro veřejné školství a tak podobně, může vybrat katastrální úřad poplatky do maximální výše deseti tisíc korun.

Na toto pak musíte při žádosti na katastrálním úřadě samozřejmě upozornit, že se jedná o stavbu takového charakteru. Vztahují se totiž na ně určitá zvýhodnění, takže byste byli sami proti sobě, kdybyste na toto neupozornili. Pokud budete podávat na katastrálním úřadě více návrhů na povolení vkladu, tak hradíte každou položku samozřejmě jednotlivě.

Pokud budete dále žádat o prohlášení o rozdělení práv pozemku a domu, tak se v tomto případě vybírá souhrnný poplatek pěti set korun. Pokud byste dané poplatky v daných případech neuhradili, tak katastrální úřad pozastaví vyjednávání o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Některé úkony, či některé účastníci mohou být od poplatků podle určitých zákonů osvobozeni.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Lhůta zápisu do katastru nemovitostí

Lhůta zápisu do katastru nemovitostí se v současné době stále zkracuje, což je samozřejmě dobře. Stále se však nemůžeme moc v tomto ohledu porovnávat s ostatními vyspělými evropskými státy, které mají tyto lhůty nižší.

Pokud bychom se měli na nějaké tyto státy podívat, tak například lhůta ve Švýcarsku je dva, maximálně tři dny, v Itálii nebo v Německu by měli vaši nemovitost zapsat za pět až sedm dní a tak podobně.

V České republice je tato lhůta stanovena na třicet dní, přičemž u složitějších případů je pak tato lhůta prodloužena na šedesát dní.

Jak již bylo výše řečeno, situace se ale u nás neustále zlepšuje, což jde poznat ve většině krajů v České republice, kde může být provedení zápisu otázkou pouze několika dní. Nejhůře je na tom stále kraj Pražský, kdy se lhůty stále nedaří snížit. Situace v Pražském kraji je dokonce tak špatné, že se mnohdy lhůty prodlužují i nad zákonem stanovený limit.

Do těchto třicet dnů vám musí přijít oznámení od stavebního úřadu, případně od jiných příslušných orgánů, o zamítnutí nebo o schválení. Pokud vám nic do třiceti dnů nedojde, je toto považováno za tichý souhlas.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář