Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Zápis věcného břemene do katastru

Věcné břemeno je řazeno mezi věci právo k cizí věci. Jedná se o to, že vlastník nemovité věci je určitým způsobem omezován jiným tak, že jako vlastník dané nemovité věci se musíte něčeho zdržet nebo něco strpět. V současné době je to v právu nastavené také tak, že můžete mít povinnost něco konat.

Toto bylo dříve řazeno k takzvaným reálným břemenům. Pokud bychom se měli podívat na nějaké konkrétní příklad věcných břemen, tak se jedná například o to, že můžete trvale cestovat po cestě, která je umístěná na cizím soukromém pozemku nebo že jako rodiče máte zajištěné trvalé bydlení v domě svých dětí a tak podobně.

Věcné břemeno pak může být spojeno s určitou věcí nebo samozřejmě s určitou osobou, a to jak právnickou, tak také fyzickou. Pokud je věcné břemeno spojeno s věcí, tak přechází z vlastníka na vlastníka, pokud je spojenou s osobou, tak toto právo zaniká se smrtí dané osoby. Věcná břemena se nejčastěji zřizují v takových případech, kdy daná věc nejde vyřešit nájmem nebo koupí.

Většinou se tímto způsobem řeší například nějaké nepříznivé vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, mezi sousedy, mezi rodinnými příslušníky a tak podobně. Pokud jde o vznik věcného břemene, tak může vzniknout na základě závěti, písemnou smlouvou, na základě dohody dědiců, pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů a ze zákona.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Zápis do katastru nemovitostí a označen , , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.